elektrické skútry elektrická kolaelektroservisčasté dotazydalší informacekontakty

Prodej čínských elektrických skútrů jakékoliv značky ukončen!

Elektrický skútr HANSCRAFT Sport Max
Maximální výkon 1600W
Nominální výkon 800W
Max. dojezd do 65 km
Cena s DPH od 30.000,- Kč
prodej ukončen
Elektro skútr HANSCRAFT City Expert
Maximální výkon 3000W
Nominální výkon 1500W
Max. dojezd do 65 km
Cena s DPH 56.000,- Kč
prodej ukončen
Elektrický skútr - funkční části
Motor elektro skútru
Baterie elektro skútru
Řídící jednotka motoru
BMS - řízení baterie

Elektrické skútry (elektro skútry) české značky HANSCRAFT A BURGLA.CZ - ekologické dopravní elektrické prostředky

Od roku 2011 jsou v prodeji na českém trhu čínské elektrické skútry (elektro skútry, e-skútry) české značky společnosti HANSCRAFT, a to čínský elektrický skútr (e-skútr, elektro-skútr) české značky HANSCRAFT Sport Max a čínský elektrický skútr (e-skútr, elektro-skútr) české značky HANSCRAFT City Expert - v Anglii pro celou EU certifikované a schválené pro provoz na pozemních komunikacích Evropské unie. Předností těchto elektro skútrů (e-skútrů) po jejich zakoupení je ekologický akumulátorový pohon motoru. Námi prodávané elektrické skútry (elektro-skútry, e-skútry) české značky HANSCRAFT mají maximální dojezd od 25 do 65 kilometrů na jedno nabití baterie (podle typu elektrického skútru a použité baterie) a jejich maximální rychlost je v této kategorii vozidel L1e (moped - skútr s elektrickým motorem nominálního výkonu do 2kW) v celé EU úředně omezena na max. 45 km/hod., i když by po technických úpravách byly schopny tyto elektrické skútry (elektro skútry) jezdit vyšší rychlostí. Provozní náklady u elektrických skútrů se za spotřebovanou elektřinu a její distribuci pohybují do 20,- Kč na 100 ujetých kilometrů (bez započítání ceny baterie).

Zákazníkům nelžeme, nevymýšlíme si, neupravujeme parametry a vlastnosti námi nabízeného zboží z dovozu (z Číny).
Se zákazníky vždy jednáme férově a v jejich prospěch.
Zásadně nevytváříme šmejdí mlhu kolem námi nabízeného zboží, jeho ceny, parametrů, užitných vlastností, různých pochybných rekordů a jeho čínských výrobců.

Elektrické skútry HANSCRAFT jsou osazeny elektrickými motory typu BLDC s vyšší účinností přenosu pohybové energie, které jsou přímo součástí zadního kola (tzv. kolomotor). Všechny elektrické skútry (elektro skútry) české značky společnosti HANSCRAFT jsou vybaveny vypínatelnou motorovou brzdou (motorovou brzdou v generátorovém režimu, tzv. rekuperací). Motor elektro skútru (elektrického skútru) je pro obsluhu bezúdržbový a hermeticky uzavřený z důvodu zabránění vnikání prachu, vzdušné vlhkosti a vody. Dobíjení baterie elektrického skútru probíhá pomalu pomocí přenosné impulsní nabíječky bez jakékoliv inteligence z běžné elektrické zásuvky 230V/50Hz. Ve většině námi prodávaných elektrických skútrech (elektro skútrech) jsou pro pohon elektromotoru používány čínské lithium - železo - fosfátové LiFePO4 akumulátory, složené z baterie seriově (serioparalelně) zapojených jednotlivých článků v počtu 15-ti (45V) nebo 16-ti kusů (48V).

Výrobcem elektro skútrů Hanscraft Sport Max a Hanscraft City Expert, základního označení ABAT ZQTD-690 EEC a ABAT ZQTD-389 EEC, a dodávaných po celém světě (i do ČR) pod různými značkami, je čínská firma WUXI ANGELL AUTOCYCLE CO., LTD., která má registrované ochranné známky ABAT a ANJO. Skútry v ČR nevyvýjíme a nemontujeme. Zásadně si nevymýšlíme fiktivní jednotky a údaje o napětích a kapacitách použitých baterií, dojezdech skútrů, výkonech motorů apod. Používáme zákonné technické SI jednotky a z nich jednotky odvozené, které jsou uživatelsky měřením lehce ověřitelné.

Námi nabízené elektrické skútry HANSCRAFT nejsou žádnou údajně nepodařenou čínskou kopií elektrických skútrů české značky, ale elektrické skútry všech českých značek jsou výrobky výše uvedené čínské výrobní firmy WUXI ANGELL AUTOCYCLE CO., LTD..
V ČR nejsou tyto skútry ani vyvíjeny, ani vyráběny ! Stačí se podívat na údaje uvedené ve velkém Technickém průkazu skútru !

V Evropě je např. zde uvedený elektrický skútr ABAT ZQTD-690 prodáván pod značkami v Dánsku, v Polsku, v Německu, také v Rusku, v Anglii, v Nizozemsku, v Itálii, další v Itálii, v ČR pod celkem 3-mi značkami, atd., atd.

OVĚŘUJTE SI PRAVDIVOST INFORMACÍ A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ, KTERÉ NĚKTEŘÍ ZLATOÚSTÍ PRODEJCI UVÁDĚJÍ VE SVÝCH VYJÁDŘENÍCH A PREZENTACÍCH.

Při provozování elektrického skútru (elektro skútru) není produkován žádný hluk (někdy bohužel), žádné škodlivé plyny a snad i žádné nebezpečné záření. Elektrický skútr má využití v dnešním přeplněném městském provozu, při skokové dopravě do zaměstnání a zpět, za nákupy, pro dopravu zaměstnanců ve firmách a podobně. V klimatických podmínkách Čech, Moravy a Slezska lze na elektrickém skútru (elektro skútru) jezdit od dubna do října, to je více než polovinu roku.

Více technických a provozních informací od uživatelů elektro skútrů (elektrických skútrů) je možné najít také na diskuzním fóru www.hybrid.cz/forum/, ve kterém jsou popisovány poznatky o těchto elektro skútrech i od ostatních uživatelů, provozovatelů, prodejců a dodavatelů.

Na základě několikaletých zkušeností s provozem a servisem těchto značně poruchových elektrických skútrů vám zakoupení tohoto pseudovozidla zásadně nedoporučujeme, protože se skútrem zažijete jen to nejhorší, co se dá se silničním vozidlem prožít a nakonec budete hledat dalšího pomatence, kterému by jste skútr prodali.

Tento další pomatenec bude muset akceptovat minimální záruku na kapacitu baterie, její minimální životnost, akceptovat minimální dojezd a špatné jízdní vlastnosti skútru, jeho nedostatečné odpružení, šnečí rychlost a své zdržování ostatních účastníků silničního provozu.

Maximální dojezd elektrického ZQTD skútru

Maximální dojezd všech ZQTD elektro skútrů, prodávaných v ČR pod různými obchodními značkami (a tedy i elektro skútrů české značky HANSCRAFT), je omezen velikostí náboje (kapacity) elektrické energie, uloženým v plně nabité baterii a účinností jeho využití v provozu elektrického skútru. Účinnost využití elektrické energie, uložené v náboji plně nabité baterie je závislá na stavu jednotlivých článků baterie, na technickém stavu vozidla, jeho zatížení, jízdním terénu, jízdním režimu, počtu rozjezdů, používání akcelerace a brzdění, na teplotě okolního prostředí, BMI a IQ řidiče. Také proto námi uvedené hodnoty maximálních dojezdů skútrů na jedno nabití baterie mají pouze informativní charakter, nejsou směrodatné a zákazníky po případném zakoupení skútru v provozu vyžadovatelné a v záruční době reklamovatelné.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maximální rychlost elektrických ZQTD skútrů

Maximální rychlost všech ZQTD elektro skútrů (skutečná - ne tachometrová), prodávaných v ČR pod různými obchodními značkami (a tedy i elektrických skútrů české značky HANSCRAFT), je omezena v řídící jednotce zapojenými omezovači maximální rychlosti a činí na rovině při zatížení elektro skútru jedinou osobou (o hmotnosti cca 70 kg) maximálně 45km/hod. při teplotě okolního vzduchu nad 15 stupňů Celsia.
Maximální rychlost těchto elektro skútrů všech českých značek není možné zvýšit, protože je přímo úměrná použitému napětí trakční baterie, a pro použité řídící jednotky a trakční motory je asi 0,9km/hod na 1 Volt napětí trakční baterie. Dosažená maximální rychlost skútru je rovněž závislá na výkonu použitého trakčního motoru, na zatížení skútru, na teplotě baterie a motoru, na tvrdosti použitého zdroje napětí (baterie) apod.
Při odstranění (rozpojení) všech omezovačů rychlosti dosahují ZQTD skútry s použitou řídící jednotkou teoretické maximální rychlosti 45,3km/hod při plně nabité 15-ti článkové LiFePO4 baterie (50,4V) nebo 48,4km/hod při plně nabité 16-ti článkové LiFePO4 baterii (53,8V).
Protože v reálném provozu při zatížení motorem se napětí baterie snižuje, není možné dosáhnout ani této teoretické maximální rychlosti (jedině snad při jízdě z kopce dolů).
Také proto elektrické skútry v městském a příměstském silničním provozu patří mezi nejpomaleji se pohybující motorová vozidla (společně s jízdním kolem) s nemožností placení pokut za rychlou jízdu a následného přidělování trestných bodů jejich řidičům. Za tímto účelem byly tyto skútry konstruovány a homologovány a jejich maximální rychlost nelze žádnou jednoduchou úpravou zvýšit. I proto nesmí být tyto elektrické skútry provozovány na rychlostních komunikacích, dálničních přivaděčích a dálnicích - v žádném případě nedosáhnou minimální předepsané rychlosti 80km/hod.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominální a maximální výkon motoru elektrického skútru

Nominální (z latiny nomen = jméno, název) česky jmenovitý, udaný znamená:
Vhodně zvolenou hodnotu, která nahrazuje skutečnou hodnotu, která nemá jednu konkrétní velikost, ale nabývá hodnot z určitého intervslu hodnot. Takto se často používá v technické praxi - příkladem je třeba napětí autobaterie 12V.
Předepsanou hodnotu, která však nemusí být přesně dodržena, např. parametry některých strojních součástek, elektronických součástek apod.

Jmenovitý (=nominální) výkon je trvalý výkon strojů, motorů, transformátorů, generátorů, kotlů a kamen atd., pro který byly navrženy, vypočteny a vyrobeny. Při tomto výkonu nemusí být dosaženo nejlepších parametrů motoru (např. nejvyšší účinnosti, nejmenšího rušení, nejmenších tepelných ztrát, nejvyšších otáček apod.).
Hodnoty jmenovitých výkonů motorů strojů jsou tedy vždy nižší než hodnoty maximální a dosažitelné, protože výrobce (prodejce) je povinen uvádět výkony naměřené dle stadardů SAE/ISO tak, jak to požaduje příslušná evropská legislativa.

JMENOVITÝ (= NOMINÁLNÍ) VÝKON
Jmenovitý výkon motoru je průměrný čistý výkon (při daných ot/min) typického motoru podle standardu SAE J1349/ISO 1585 - sériově vyráběné motory se od této hodnoty mohou odlišovat. Skutečný výkon motoru instalovaného v konkrétním stroji se bude lišit podle provozní rychlosti, okolních podmínek a dalších proměnných.
Z praktického hlediska je důležité, že tyto uváděné údaje jsou měřené za daných zkušebních podmínek, a skutečné hodnoty výkonů motorů jsou odlišné a závislé na provozních podmínkách daného stroje. Tyto katalogové jmenovité hodnoty motorů jsou někdy také uváděny jako nejnižší garantované hodnoty výkonů motorů, a tím zákazník získává jistotu, že výkon motoru na jeho stroji je vyšší a není nižší.

MAXIMÁLNÍ VÝKON
Maximální výkon motoru je nejvýše dosažitelný výkon (při daných ot/min) daného motoru, který je většinou krátkodobý – při jeho maximálním zatížení. Protože napájecí napětí motoru elektrického skútru je konstantní, pak navýšení výkonu motoru na jeho maximální hodnotu je provedeno navýšením maximálního protékajícího proudu motorem.
A protože výkon P=U.I , kde U=konstantní, pak zvýšení výkonu motoru na jeho maximální hodnotu lze zabezpečit např. zvýšením proudu do motoru, se kterým přímo úměrně naroste i výkon motoru.

Výpočet výkonů motoru elektrického skútru (např. ZQTD-690):
1. Nominální = jmenovitý výkon Pnom = Unom * Inom = 48V * 31A = 1490W (zaokrouhleno na 1500W)
2. Maximální Pmax = Umax * Imax = 58,4V * 52A = 3037W (zaokrouhleno na 3000W)

(kde Umax = 16 * 3,65V = 58,4V je maximální napětí nabité trakční baterie a Imax je maximální proud (omezený v řídící jednotce), tekoucí z baterie přes řídící jednotku do motoru (při účinnosti motoru blízké 1)).
S najetými kilometry klesá napětí baterie, a tím i klesá výkon motoru. Tato vlastnost tak přímo podporuje špatné vlastnosti elektro skútru v závěru jeho jízdy kdy motor již nemá dostatečný výkon na vyjetí i menších kopců na jízdní trase, a může být tak provozován pouze po rovině nebo (lépe) z kopce dolů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doba nabíjení akumulátoru ZQTD skútru

Pro nabíjení baterií LiFePO4 elektrických ZQTD skútrů jsou používány přenosné čínské pulzní nabíječky (dodané v ceně skútrů) s maximálním příkonem do 300VA. Nabíječky jsou napájeny z běžné zásuvky 230V/50Hz.
Účinnost nabíječky (výkon/příkon) je asi 0,85 a účinnost přeměny do baterie dodané energie v její uložený náboj je asi 0,80 – celková účinnost přeměny odebrané energie z distribuční sítě 230Vstř. v náboj, uložený do baterie je ηc=0,85*0,8=0,68 (68%) (z odebrané 1kWh se do baterie uloží 0,68kWh, zbytek 0,32kWh jsou ztráty při nabíjení).

Při provozu elektrického skútru elektrický motor spotřebovává z baterie elektrickou energii za jednotku času lineárně. U skútru ZQTD-690 je jeho spotřeba asi 2,4kWh/100km (je závislá na terénu tratě, na zatížení skútru, jeho rychlosti, IQ řidiče, na teplotě atd.). Pro dobití tohoto náboje do baterie spotřebujete (a zaplatíte) ze sítě 230Vstř. energii 3,6kWh.

Při nabíjení se skútrem dodaná nabíječka o příkonu 300VA uloží s danou účinností v baterii při nabíjení náboj o velikosti Q=300*0,68=204Wh za dobu 1 hodiny nabíjení baterie.
Po ujetí 100km bude tedy doba nabíjení baterie t=2400/204=11,8hodin,
Po ujetí 10km je potřebná doba pro dobití baterie ke skútru dodanou nabíječkou t=1,18 hodiny, tj. 1hodina a 11minut.

Jiné údaje o kratších časech dobití baterie skútru, které někteří prodejci těchto ZQTD skútrů uvádějí ve svých prezentacích, jsou vymyšlené a nesmyslné, případně se netýkají nabíječek dodaných v ceně skútru, ale o příplatkové tzv. rychlonabíječky, jejichž účinnost je však při nabíjení stejná nebo ještě nižší. Používání těchto nabíječek pro nabíjení baterií pod ztrátou záruky zakazujeme. Většina těchto tzv. "rychlonabíječek" není pro nabíjení článků baterií nastavena a navíc nemají vydané řádné certifikační CE protokoly - nebo je mají zfalšované.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spotřeba elektrické energie z distribuční sítě 230V/50Hz na 100 km jízdy

Spotřeba elektrické energie na ujetí 100 km je u jednotlivých skútrů následující :
Hanscraft Sport Max ZQTD-389 - cca 2,8 - 3,5 kWh/100 km
Hanscraft City Expert ZQTD-690 - cca 3,6 - 4,2 kWh/100km

Do spotřeby elektrické energie je započítána veškerá energie odebraná z distribuční sítě o napětí 230V/50Hz, potřebná pro nabití baterie skútru pro ujetí vzdálenosti 100 km (s účinností dodané nabíječky pro nabíjení akumulátoru cca 0,85 a s účinností nabíjení akumulátoru cca 0,8)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Účinnost přeměny energie v elektrickém skútru

Ve vozidle se spalovacím motorem je účinnost motoru, měnícího energii zakoupeného benzinu v energii pohybovou asi 28% (u naftového motoru až 40%), zbytek do 100% tvoří hlavně tepelné ztráty motoru při jeho provozu.

Ve vozidle s elektrickým motorem je účinnost motoru, měnícího energii elektrickou v energii pohybovou sice asi 90%, ale do ztrát je potřeba započítat také účinnost nabíječky baterií (max. 85%), účinnost při uložení a odebrání elektrické energie z akumulátoru (asi 80%) a účinnost úpravy ss. elektrické energie v regulátoru před vlastním elektrickým motorem (asi 95%).
Celková účinnost přeměny elektrické energie je tedy 0,85*0,80*0,95*0,90 = 0,58.
Účinnost přeměny zakoupené elektrické energie v energii pohybovou tedy není vylhaných 90%, ale jen 58% a méně.
Ztráty energie, které při provozování tohoto elektrického vozidla zaplatíte, jsou tedy 42% a více.

Protože cena elektrické energie v poslední době roste podstatně rychleji než cena benzinu a nafty, proto daleko rychleji roste cena ztrát elektrické energie než cena ztrát benzinu a nafty při jejich přeměně v pohybovou energii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní náklady elektrických skútrů (elektro skútrů)

- Provoz elektro skútru české značky HANSCRAFT může být z hlediska ceny spotřebované elektrické energie a provozních nákladů výhodný - spotřeba elektrické energie motoru elektrického skútru české značky HANSCRAFT City Expert je menší než 25Wh na 1km jízdy, u motoru elektrického skútru české značky HANSCRAFT Sport Max je spotřeba elektrické energie nižší než 22Wh na ujetý km.
- Do ceny provozních nákladů elektro skútru je vždy potřeba také započítat cenu velmi poruchového pohonného akumulátoru, která je značně vysoká - v desítkách tisíc Kč (LFP 48V/22Ah = 16 tis.Kč, LFP 48V/30Ah = 25 tis.Kč, LFP 48V/44Ah = 36 tis.Kč, cena nabíječky LFP 48V/6A = 3 tis.Kč, uvedené ceny jsou včetně DPH).

Po započítání ceny drahých LiFePO4 akumulátorů do ceny provozních nákladů se výhodnost elektrického skútru z hlediska ceny provozu ztrácí.
Provoz elektrického skútru je sice ekologický, ale značně neekonomický
, a cena jeho provozu by byla vyrovnána s cenou provozu benzinového skútru při ceně benzínu minimálně 60,- Kč za litr.
- V provozu na velice krátké vzdálenosti (cca do 2 km jízdy - např. na nákup a zpět) se plně projeví kladné vlastnosti elektropohonu hlavně ve skutečnosti, že elektrický motor je schopen dodávat výkon okamžitě, a to např. bez jakékoliv nutnosti jeho zahřívání na předepsanou provozní teplotu (při teplotách několik stupňů nad bodem mrazu, při kterých ale zase trpí drahá baterie skútru).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Více informací o provozních nákladech elektrického skútru (elektro skútru) naleznete také na těchto stránkách.


BURGLA = malá motorka (v brněnským hantecu)
BURGLA na šalinu = elektrický skútr brněnský marky BURGLA
Šalinovej burglič = člověk jezdící na motorce na šalinu

Obsažené štítky webu: www.burgla.cz, elektrický skútr, elektro-skútr, elektrické skútry, elektro-skútry, elektrické kolo, elektrokolo, elektrická kola, elektrokola
Copyright © 2017 Všechna práva vyhrazena - www.burgla.cz