elektrické skútry elektrická kolaelektroservisčasté dotazydalší informacekontakty

Časté dotazy - elektrická kola

ELEKTROKOLA HANSCRAFT JSOU DODÁVÁNA S BATERIEMI JEDNOTNÉHO SS. NAPĚTÍ +36V.Jaké jsou hlavní výhody elektrického kola?
Mezi hlavní výhody elektrického kola patří zejména:
- snadná obsluha tohoto dopravního prostředku - žádné startování, žádné řazení, žádná spojka s převodovkou, žádný variátor - jen 2 brzdy a šlapátka
- bezpečnost kola v silničním provozu - dána omezením jeho max. rychlosti na předepsaných 25km/hod (s nesnadným zvýšením)
- automatický START - STOP systém - při zastavení kola neodebírá jeho motor žádnou energii (STOP), pro rozjezd stačí jen začít šlapat (START)
- snadná údržba spočívající v údržbě brzd, pneumatik a trakční baterie
- snadné doplňování elektrické energie do pohonné baterie kola a možnost doplnění a výroby elektrické energie doma
- vhodné vozidlo (společně se skútrem) do městské dopravy pro každodenní používání na krátké vzdálenosti
- čistý vzduch, čistá voda a čisté ruce při provozu, mytí a údržbě elektrického kola
- žádné odpady z provozování kola (mimo nebezpečných a toxických baterií)
- a to ticho, které léčí - na rozdíl od různých řvoucích motokol se spalovacími motory z různých sekaček.

Jaké jsou hlavní nevýhody elektrického kola?
Hlavní nevýhody elektrického kola jsou zejména:
- vysoká hmotnost kola , pohybující se kolem 22 - 24 kg (včetně osazené Li baterie). Vysoká hmotnost elektrického kola neumožňuje starším lidem snadnou manipulaci s kolem.
- vysoká hmotnost úložiště energie - hmotnost Li baterie 36V/10Ah je asi 4,5 kg (včetně nabíječky)
- vysoká cena lithiových baterií v tisících Kč - cena nové baterie 36V/10Ah je asi 9až 12 tis. Kč vč. DPH, životnost baterie je do 3-5 let
- nestálost parametrů lithiových článků baterií - POZOR - v kolech použité čínské Li-ion baterie nejsou bezúdržbové a nejsou bezpaměťové !
- omezený dojezd kola na jedno nabití baterie, který je závislý na dalších, obsluhou neovlivnitelných faktorech (teplota, stav a stáří baterie, terén trasy, počet rozjezdů apod.) a činí max. 35 km na baterii 36V/10Ah (jízda po rovině se šlapáním vzduchu - s minimální pomocí svalů nohou)
- pomalé dobíjení baterie - až 8 hodin při plném vybití baterie

Proč kupovat elektrokolo s baterií o napětí 36V?
Elektrická kola jsou vyráběna a na našem trhu dostupná s napětím trakční baterie 24V nebo 36V. Obě tato napětí z hlediska možného úrazu elektrickým proudem jsou malá bezpečná napětí, která nemohou člověku při náhodném dotyku živé části (neizolovaného drátu nebo jeho probití) ublížit.
Rozdíly v použitém trakčním napětí jsou následující:

- Výkon motoru kola.
Výkon motoru elektrického kola je omezen nařízením EU na nominálních 250W (maximální až 500W). Při nižším napětí 24V je trakční baterie zatížena odběrem vyššího proudu (Inom=10A) než u napětí vyšším 36V (Inom=7A). Zatížení baterie je samozřejmě rozdílné i u maximálního výkonu motoru, který je schopen při rozjezdu a tahu do kopce dodávat - Imax=21A při napětí 24V a Imax=14A při napětí 36V. Protože je však maximální proud tekoucí z baterie do motoru jeho řídící jednotkou vždy omezen - není schopen motor při napětí baterie 24V podat maximální výkon 500W ale pouze asi 340W - motor je při rozjezdu kola a při jízdě do kopce slabší oproti motoru napětí 36V a dosahuje tak jen 68% maximálního výkonu motoru na napětí 36V.

- Náboj trakční baterie.
Energie uložená v trakční bateriích o nábojích (kapacitách) článků 10Ah (nejobvyklejší kapacita dodávané baterie kola) u baterie s nižším napětím (24V) činí 240Wh (0,24kWh), u baterie s vyšším napětím (36V) je 360Wh (0,36kWh). Baterie s vyšším napětím má tedy v sobě uloženu také vyšší energii, s přímou souvislostí maximálního dojezdu elektrického kola.

- Dojezd elektrického kola.
Maximální dojezd elektrického kola je dán řadou faktorů (hmotnost cyklisty a jeho schopnost pomocného příšlapu, profil jízdní dráhy, počet rozjezdů kola, stav mechanických a elektrických částí kola, huštění pneumatik apod.). Protože je při tahu motoru z baterie kola spotřebovávána elektrická energie je maximální dojezd elektrokola dán množstvím použitelné energie, uložené v trakční baterii kola. A protože jsou v bateriích o jmenovitém náboji (obvykle 10Ah) s rozdílným napětím (24V a 36V) uloženy různé energie (0,24kWh a 0,36kWh), proto za stejných provozních podmínek je dojezd kola s napětím trakční baterie 36V také vyšší – až o 50%.
Pro trakční baterii s napětím 36V a kapacitě 10Ah je maximální dojezd elektrického kola 33-35 km (jízda po rovině ustálenou rychlostí 20km/hod. , hmotnost cyklisty 75kg a s minimální pomocí příšlapu cyklisty). Pro trakční baterii s napětím 24V činí maximální dojezd kola (za stejných podmínek) jen asi 23km. A víc ani ťuk – všechny ostatní údaje prodejců elektrokol o vyšších dojezdech bez příšlapu na uvedené kapacity baterií jsou smyšlené a prodloužení maximálního dojezdu kola je jen v příšlapu a svalech nohou cyklisty, které jsou schopny dlouhodobě dodávat přepočtený výkon o hodnotě do 100W. Díky vyšší hmotnosti elektrického kola o cca 10kg oproti kolu bez elektrického pohonu budou tak svaly nohou cyklisty dříve unaveny.
Také proto je vyšší napětí trakční baterie pro cyklistu v provozu výhodnější (vyšší hmotnost baterie 36V oproti baterii 24V je v případě použití baterie složené z Li článků nepodstatná i vzhledem ke hmotnosti cyklisty).

- Rychlost elektrického kola.
Maximální rychlost elektrického kola na pozemních komunikacích je v celé EU omezena hodnotou 25km/hod.
Pokud by byla při jízdě na rovině elektrickému kolu naměřena rychlost vyšší, pak se nejedná o jízdní kolo ale o neschválený motocykl – se všemi důsledky pro cyklistu – jízda na vozidle bez RZ, bez schválené motocyklové přilby a případně i bez řidičského oprávnění (pokud cyklista nevlastní ŘP). Pokud by cyklista na takovém kole způsobil dopravní nehodu, pak veškeré škody způsobené na zdraví a majetku účastníků dopravní nehody, ponese na vlastní náklady.
Rychlost otáčení elektrického motoru kola je přímo úměrná velikosti trakčního napětí použité baterie, a proto při napětí baterie 36V by mohla být maximální rychlost kola vyšší - až cca 35 km/hod. Zde však působí omezovač otáček motoru, který je součástí jeho řídící jednotky a rychlost i při tomto trakčním napětí baterie bude max. 25 km/hod. Problém s dosažením této maximální rychlosti však nastává při napětí trakční baterie 24V, kdy s ubývajícím nábojem (kapacitou) baterie klesá její napětí – hlavně při jejím větším vybití
Tento problém u baterie 36V nenastane, a proto může jízdní elektrické kolo jet maximální rychlostí 25 km/hod. až do úplného vybití baterie.

- Zatížení baterie elektrického kola.
Většina elektrických kol k pohonu elektrického motoru používá baterie Li-ion, u kterých je maximální vybíjecí proud do velikosti 2C (dvojnásobek kapacity (náboje) baterie) s doporučenou hodnotou vybíjecího proudu max. 1C pro zvýšení životnosti baterie (u baterie s nábojem 10Ah tedy proud 10A).
Při použití trakční baterie o napětí 24V tak dochází k vyššímu zatížení baterie motorem kola oproti trakční baterii o napětí 36V – v ustáleném výkonovém režimu motoru (ne při jeho maximálním výkonu při rozjezdu a jízdě do prudšího kopce).
Proto je baterie o napětí 36V z hlediska odebíraného proudu méně zatížena než baterie o napětí 24V, a tak z hlediska životnosti by měla jejímu majiteli (při správné údržbě) vydržet v provozu delší dobu.

Proč neprodáváme elektrická kola internetovým prodejem na dobírku?
Elektrická kola neprodáváme přes internet hlavně z těchto důvodů :
- Elektrokola prodáváme pouze sestavená a seřízená (ne v krabici), protože nevidíme jediný důvod, aby si kupující musel kolo po jeho dodání sestavovat a seřizovat, měřit trakční baterii a elektrická zařízení kola, pumpovat pneumatiky na předepsaný tlak, pátrat a hledat v české dokumentaci kola, jak se kolo elektricky ovládá, nabíjí apod.
- Při prodeji kola každému kupujícímu vysvětlíme postup při provozu kola, nabíjení a údržbu baterie, servisní nastavování brzd, přehazovačky atd.
- Kupujícímu nastavíme výšku sedadla a řídítek podle jeho přání.
- Každý kupující si má možnost před koupí elektrické kolo v místě naší provozovny jízdou do kopce odzkoušet, protože zkoušení kola jízdou po rovině umí každý blbec a zkouška absolutně nic nepoví kupujícímu o výkonu elektrického motoru a o jízdních vlastnostech elektrického kola.
- Kupující je seznámen se záručnímu podmínkami elektrického kola, jeho trakční baterie, nabíječky baterie a s jejich technickými podmínkami při provozu kola.
- Každému zájemci v naší prodejně zodpovíme jeho technické a provozní dotazy ke všem částem nabízených elektrokol.

Obsažené štítky webu: elektrický skútr, elektro-skútr, elektrické skútry, elektro-skútry, elektrické kolo, elektrokolo, elektrická kola, elektrokola
Copyright © 2017 Všechna práva vyhrazena - www.burgla.cz